Wat is natuurgeneeskunde?

 

“Onder natuurgeneeskunde worden de behandelingen en geneesmethoden verstaan die ziekelijke stoornissen trachten te voorkomen en/of te genezen door ondersteuning van de natuurlijke geneeskracht die in ieder menselijk organisme aanwezig is” aldus dokter Paul van Dijk in zijn veel geraadpleegde boek Geneeswijzen in Nederland.

Elk organisme streeft van nature naar een staat van gezondheid. De kracht die hier achter zit is het zelfgenezend vermogen, ook wel de levenskracht genoemd. Het lichaam zal steeds streven naar balans en genezing

 

De natuurgeneeskundige behandeling

Het hoogste doel van de Natuurgeneeskunde is om de gestoorde levenskracht een zodanige prikkel te geven, dat de verstoring binnen de levenskracht opgeheven wordt. Het zelfgenezend vermogen wordt wakker geschud. De levenskracht wordt weer sterker.

Daar waar dat niet lukt is er veelal sprake van een blokkade, verkramping of ophoping van afvalstoffen.

De kern van natuurgeneeskunde betreft het niet-schadelijke karakter, door de versterking van de eigen geneeskracht en door de toepasbaarheid door en bij de patiënt zelf.

Voor de natuurgeneeskundige is iedere patiënt uniek en wordt dus individueel benaderd. Er wordt gekeken naar de unieke eigenschappen van deze persoon (sociale en fysieke omgeving, leefsituatie, voorgeschiedenis, klachten, persoonlijkheid). De ziekteopvatting van een geneeskundige is anders. De ziekte wordt niet als een onderdeel van de persoon gezien (dus een afwijking aan een orgaan), maar van de gehele persoon. Gezondheid is immers meer dan afwezigheid van ziekte. Gezondheid is een evenwicht en harmonie in het gehele leven en in de volledige persoon. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vijf natuurgerichte principes: energie (zonder energie is er geen mogelijkheid tot herstel), prikkeloverdracht (het herstel van mentale en fysieke communicatie systemen in het lichaam), drainage (het verminderen van toxische stoffen in het lichaam en/of de geest), voeding (goede voeding geeft evenwicht tussen prestatie en welzijn) en levenskunst (bewustmaking van fysieke en mentale processen die ziekte veroorzaken).

Een natuurgeneeskundige bestrijdt geen ziekten, maar richt zich op herstel van gezondheid. De patiënt wordt hierin ook toegerust met nieuwe kennis, vaardigheden en bewustwording zodat de patiënt de eigen gezondheid op lange termijn zelf in stand kan houden, voortbouwend op wat de patiënt van de ziekte en behandeling heeft geleerd. De patiënt wordt als partner gezien. Zonder de samenwerking tussen behandelaar en patiënt is de natuurgeneeskundige aanpak gehandicapt. Vertrouwen, openheid en de bereidheid van beide kanten om zich in te zetten naar resultaat is een basis vereiste.

 

Doel van de therapie

Bij een natuurgeneeskundige behandeling gaat het steeds om de gehele mens, wordt er holistisch gekeken naar de zieke in plaats van naar de ziekte. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen lichaam en geest. Alle aandacht gaat naar het voortdurende samenspel tussen lichamelijke, emotionele, geestelijke, sociale, culturele en spirituele aspecten van de mens.

De behandeling is er op gericht om blokkades zoveel mogelijk uit de weg te ruimen, om het lichaam de ruimte te geven naar een weg van optimale gezondheid.

Na behandeling zullen de klachten minder worden of als minder belangrijk ervaren worden. De therapie wordt ingezet om het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest te stimuleren.

 

Hoe doe ik dat?

Als eerste heb ik een gesprek met u waarin ik informatie verzamel rondom uw klachten of ziekten. Bovendien zal ik met u de weg teruggaan in uw leven, om er zicht op te krijgen hoe klachten en ziekten zich in de tijd hebben laten zien. Hieruit ontstaat een beeld over het verloop van uw gezondheid.

Mogelijk kunnen hierbij ook persoonlijke of geestelijke aspecten ter sprake komen, die zich als een patroon in uw leven laten zien.

Wanneer deze verbinding tussen lichaam en geest herkenbaar wordt, hebben we een flinke stap gezet in de bewustwording.

Samen met u zal ik steeds bezig zijn met een uniek behandelplan en behandeling.

Duur van de behandeling en/of therapie verschilt van persoon tot persoon, afhankelijk van de klachten.

 

 

De behandeling

Voor de behandeling kunnen we putten uit onderdelen van oogdiagnostiek, fytotherapie, Schüssler-celzouttherapie, gezonde voeding, ooraccupunctuur, bloesemremedies, massage, voetreflexmassage, gesprekstherapie en andere aanvullende behandelingen. Alleen natuurlijke en veilige middelen worden ingezet. Preparaten ter ondersteuning van het eigen herstel mogen niets bevatten dat dit herstelvermogen beperkt. Er wordt ecologisch gedacht in het kader van het voortbestaan van de aarde, natuur, het milieu en het klimaat. Natuurgeneeskundige therapieën kunnen prima samengaan met reguliere therapieën en ondersteunen of versterken.

 

Hierna vindt u een korte uitleg van wat er verstaan wordt onder de verschillende behandeltechnieken die mogelijk zijn:

  • Fytotherapie: Dit is de kracht van kruiden. De term fytotherapie is afgeleid van “fytos” dat plant betekent en “therapeia” dat behandeling betekent. Fytotherapie is dus het gebruik maken van planten en kruiden om ziektes te behandelen.
  • Schüssler-celzout therapie: Deze therapie is er op gericht om het optredend tekort aan celzouten aan te vullen. De stofwisseling functioneert niet goed als er een tekort aan celzouten is. Een gebrekkige stofwisseling geeft overbelasting, wat op den duur aanleiding is voor klachten.
  • Oogdiagnostiek: Oogdiagnostiek (iriscopie) is het herkennen van huidige en vroegere aandoeningen door middel van veranderingen in het regenboogvlies, de iris van het oog. Oogdiagnostiek is geen therapie, maar een van de mogelijkheden van de natuurgeneeskunde om een diagnose te stellen
  •  Gezonde voeding: Eten en drinken horen, naast ademhalen en slapen, tot de eerste levensbehoeften. Wat u gedurende uw dagelijkse bezigheden verbruikt, dient op verantwoorde wijze aangevuld te worden. Als u verantwoordt wilt eten, is afwisseling in uw voedingspatroon heel belangrijk. Persoonlijk afgestemde adviezen waarin ‘genieten’ en bewustwording van ons voedsel centraal staan.
  • Oor acupunctuur: De oor acupunctuur berust op het prikkelen van bepaalde reflexgebieden van de oorschelp. Alle organen van ons lichaam zijn als een klein reflexgebiedje op ons oor geprojecteerd. Door nu juist het oor te prikkelen op die plaats, die in verbinding staat met een verstoord orgaan, kan op den duur een beter functioneren van dat orgaan bereikt worden.
  • Bloesemremedies:  De bekendste zijn wel de Bach-bloesems. Edward Bach, grondlegger van deze remedies, zag dat de oorzaak van veel aandoeningen te maken had met blokkades op het emotionele vlak, dus in het gevoelsleven van de mens. Een liefdevolle benadering waarin de persoonlijkheid van de mens ondersteund wordt, leidt tot goede resultaten.
  • Massage: Diverse massage technieken (klassieke massage, voetreflexmassage) kunnen ons lichaam ondersteunen bij het afvoeren van afvalstoffen en ons helpen te ontspannen.