Visie, missie en kernwaarden

 

Visie

Het gaat om JOU! Jij bent de centrale persoon bij ons. Daarom is alles gericht op jou en je persoonlijke leerdoelen. Het belangrijkste is dat jij je eigen proces in je eigen tempo kunt doorlopen. Wij ondersteunen en begeleiden je om vanuit innerlijke kracht je doelen te realiseren en JOUW leven vorm te geven zoals jij dat wilt. Care4lifeVullings doet dit vanuit haar drijfveren, normen en waarden. Om dit statement zo goed mogelijk over te brengen werkt Care4lifeVullings vanuit de visie dat ieder mens alle mogelijkheden heeft om zijn of haar persoonlijke doelen te halen.

 

Missie

Marion: ‘Het is mijn missie om uit liefde te helen. Dit doe ik door het motto Care door aandacht!’ en geef het door. Door de ander te begeleiden de diepte in te gaan op zoek naar zijn eigenheid, gaat diegene meer vanuit innerlijke kracht leven. Deze persoonlijke ontwikkeling heeft niet alleen een positieve invloed op de persoon zelf, maar ook op een ander. Dan is mijn missie geslaagd.’

Peter: Mijn missie is doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. Wil de ander graag in zijn kracht zetten, wat kan je wel? Waar geloof jij in? Door het aandacht te geven en te onderzoeken waar ondersteuning nodig is. Door samen op pad te gaan en je leven zo te gaan leiden zoals je dat zelf zou willen.

 

Kernwaarden

  • Respect
  • Veiligheid
  • Resultaat
  • Authenticiteit
  • Professionaliteit

 

Waarom de naam: Care4life?

‘Wij hebben gekozen voor Care4life omdat ons is opgevallen dat nogal wat mensen een beeld van zichzelf hebben dat te klein, negatief en soms zelfs destructief is. Hun zelfbeeld is dus juist MINDER dan ze in werkelijkheid zijn. Vervolgens projecteren ze die gedachten en gevoelens op de ander: ‘Hij of zij zal wel dit of dat van mij denken’. Daarmee maken ze het leven voor zichzelf ingewikkeld. Met onze aanpak geven wij mensen keuzemogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Hierdoor ontdekken ze vanzelf dat ze veel méér zijn dan ze denken, zichzelf zien, tegen zichzelf zeggen, zich voelen…..’