Hoe werken wij?

Door welke bril kijkt u naar de wereld? Ben u zich bewust van hoe u overkomt bij een ander? Allemaal vragen die u inzicht geven in uzelf en die u leren of u zichzelf voldoende kent. Care4life Vullings houdt u een spiegel voor, waardoor in belangrijke mate bewustwording ontstaat van de eigen ingesleten (denk) patronen.

Om er daarnaast achter te komen wat de werkelijke wensen en verlangens zijn en welke negatieve emoties een blokkade vormen, werkt Care4life Vullings met een Enneagram onderzoek , oefeningen uit het NLP, de Trans-actionele Analyse en het Systeemwerk.

Naast coach is Care4life Vullings ook inzetbaar als bemiddelaar met een adviserend karakter bij conflicten. Als onafhankelijk adviesorgaan is Care4life Vullings in staat de juiste aanknopingspunten te bieden voor oplossingen.

Kortom Care4life Vullings fungeert als klankbord en maatje op persoonlijk vlak!

Care4life Vullings garandeert een vertrouwelijke behandeling van de verstrekte informatie. Vanzelfsprekend wordt informatie niet aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de cliënt.