Werkwijze

Door welke bril kijkt u naar de wereld? Bent u zich bewust van hoe u overkomt bij een ander? Allemaal vragen die u inzicht geven in uzelf en die u leren of u zichzelf voldoende kent. Care4lifeVullings kan u een spiegel voorhouden, waardoor in belangrijke mate bewustwording ontstaat van de eigen ingesleten (denk)patronen.

Om er daarnaast achter te komen wat de werkelijke wensen en verlangens zijn en welke negatieve emoties een blokkade vormen, gebruikt Care4lifeVullings verschillende tools en oefeningen..

Naast coach is Care4lifeVullings ook inzetbaar als bemiddelaar met een adviserend karakter bij conflicten. Als onafhankelijk adviesorgaan is Care4lifeVullings in staat de juiste aanknopingspunten te bieden voor oplossingen.

Kortom Care4lifeVullings fungeert als klankbord en maatje op persoonlijk vlak!

Care4lifeVullings garandeert een vertrouwelijke behandeling van de verstrekte informatie. Vanzelfsprekend wordt informatie niet aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de cliënt.